Anpassning av läromedel

Specialpedagogiska skolmyndigheten anpassar läromedel för elever med funktionsnedsättning i förskola, grundskola och gymnasieskola. 

I första hand görs anpassningar för elever med synnedsättning eller blindhet, men i mån av tid även för elever med läs- och skrivsvårigheter och rörelsehinder, så eleverna kan använda samma läromedel som sina klasskamrater. Läromedlen är anpassade enligt 17 § i upphovsrättslagen.

Vi tillgängliggör och bearbetar förlagsutgivna läromedel till formaten:

  • tryckt punktskrift 
  • e-bok i Textviewformat 
  • e-bok DAISY text och ljud - med syntetiskt inspelat tal (DAISY Fulltext) 
  • svällpappersbilder.

Vid en pedagogisk anpassning bearbetas bokens texter och bilder så att det slutliga formatet är anpassat för punktskriftsläsning, både för tryckt punktskrift och för punktskriftsskärm. Layout och grafiska element i boken som bilder, bilduppgifter, ikoner, korsord, matematiska uppställningar och annan visuell information arbetas om.

Innehållsmässigt ändras eller anpassas inte boken, varken svårighetsgraden eller innehållet. I de fall där bildbeskrivningar eller annan bearbetning av bokens bilder inte räcker till, produceras taktila svällpappersbilder som en del eller som ett komplement till boken.

 Ansökningsformulär

Tre tips för att hitta läromedel för punktskriftsläsande elever

1. Gå till webbshopen och klicka på våra produkter
Här finns Specialpedagogiska skolmyndighetens utbud för målgrupperna synnedsättning och blindhet

2. Gå till Söktjänsten Hitta läromedel
Här kan du söka efter läromedel från många olika förlag. Klicka på vilken egenskap hos läromedlet som du letar efter, exempelvis "Åtkomlig text" eller "Punktskrift"

3. Skicka in en ansökan
Hittar du inte något som passar din elev i varken webbshopen eller Hitta läromedel kan du ansöka om att få ett läromedel anpassat. För att läromedlet ska bli klart till höstterminen 2017 behöver vi din ansökan senast den 31 januari.

1

Om läromedlet, eleven och typ av anpassning

Skolform & årskurs

Funktionsnedsättning

Kommer eleven behålla läromedlet efter avslutad kurs?

Vi behöver den här informationen för att hjälpa dig i din ansökan.

Leveranstiden är vanligtvis 6-10 månader. En första version i digital form, en råkopia, är vanligtvis tillgänglig efter 1-2 månader.

Vilken typ av anpassning behöver eleven?


Fungerar både i talsyntes och punktskriftsskärm.

Kan användas i mobil, läsplatta och dator.

Internationell standard för digitala talböcker. Ljudfil i MP3-format.

(Gäller ej Daisy- och E-bok i HTML-format)


Lägg till ytterligare ett läromedel som du vill anpassa
2

Dina kontaktuppgifter

3

Vart ska vi skicka fakturan?

Betalning sker mot faktura, 30 dagar netto. Fakturering sker när produkten är klar. Kostnaden motsvarar rekommenderat pris på orginalläromedlet plus fraktkostnad.

4

Vart ska vi skicka läromedlet?

OBS! Upp till 10 månaders leveranstid på slutprodukt.

5

Har du något du vill tillägga?

Genom att klicka på Slutför köp så accepterar du att Specialpedagogiska skolmyndigheten lagrar och använder dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till utomstående personer eller organisationer, annat än om det följer av offentlighetsprincipen. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Specialpedagogiska skolmyndigheten anpassar mot beställning förlagsutgivna läromedel så att de kan läsas av elever med funktionsnedsättning, med stöd av 17 § i upphovsrättslagen. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 § innebär och hur produkterna får användas.