DATE lärmaterial

Date.
Produkttyp: Publikation och rapport

Ladda ner kostnadsfritt!

0 kr exkl. 0% moms

DATE är ett lärmaterial som gör det lätt att arbeta för en inkluderande skola. Kreativa och lustfyllda övningar hjälper elever och lärare att tillsammans utforska sin lärmiljö, ta ställning – och agera. Fungerar vår skola för alla elever? Vilka hinder finns? Och hur kan vi göra skolan så bra som möjligt för alla?

Eleverna deltar direkt i utvecklingsarbetet för en tillgänglig verksamhet och en bejakande miljö. De arbetar fram lösningar, är delaktiga i förbättringsåtgärder och påverkar ansvariga i olika frågor. Samtidigt får klasslärare och arbetslag ett material för att integrera likabehandlingsarbetet i undervisningen.

Till lärmaterialet hör även webbsidan www.date-larmaterial.se, länk finns i högerspalten. Där kan du ta del av lärmaterialet i digital form, tillgängliga elevblad att fylla i och skriva ut samt filmer där elever berättar vad tillgänglighet i skolan betyder för dem.

Lärmaterialet är en del av ett helt paket med konkreta verktyg. Paketet ”Tillgänglighet får skolan att funka” består av tre delar:

• Utvärdera tillgängligheten i skolan (värderingsverktyget)
• Leda och planera tillgänglighetsarbetet (distansutbildning)
• Föra in tillgänglighet i undervisningen (DATE lärmaterial)

DATE lärmaterial är framtaget av Handikappförbunden.

Format: Spiralbunden, A4.

Visa mer

ISBN
9789186151270
Artikelnummer
00526
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
164 sidor