Lika värde nr 3, 2016

Tre personer står vid varandra och pratar.
Produkttyp: Publikation och rapport Tidning

Ladda ner kostnadsfritt!

0 kr exkl. 0% moms

Ingår i serien Lika värde

Det här numret av Lika värde har elevhälsan som tema. Elevhälsans roll att arbeta förebyggande är ganska ny. Viljan att förändra arbetssättet finns, men det är inte helt lätt. I det här numret kan du läsa om ett gymnasium som med ett elevhälsoperspektiv satsat på att ge elever möjlighet att få stöd i en lugn miljö och en grundskola som valde att satsa på elevhälsan när de stod inför flera utmaningar. Läs också om varför Julia Lindh, ordförande för Sveriges elevråd – Svea, tycker att elevhälsan är en viktig fråga.

Du kan också läsa om en förskola som med mindre förändringar gjort lärmiljön bättre för alla, men extra mycket bättre för vissa barn. I forskarporträttet möter du Ann-Charlotte Linton, som skrivit en avhandling om inkluderande undervisning av elever med Aspergers syndrom.

Visa mer

Artikelnummer
00655
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
16 sidor