Om webbshopen

Det här är Specialpedagogiska skolmyndighetens webbshop. 

Här kan du köpa läromedel som myndigheten tagit fram och anpassningar som myndigheten gjort av andra förlags läromedel.

Här finns också myndighetens rapporter och publikationer och stödmaterial. I webbshopen kan du också ansöka om anpassningar av läromedel.