Utvärdering av skoldatatekens effekter

Framsida två människor kollar på en dator
Produkttyp: Publikation och rapport

Ladda ner kostnadsfritt!

Denna rapport redovisar en uppföljning av statsbidrag till skoldatatek och liknande verksamheter och beskriver vilken effekt myndighetens satsning till denna verksamhet har haft. Uppföljningen visar på huvudsakligen positiv effekt men det finns delar som kan utvecklas om satsningen ska fortsätta.

Format: A4.

Visa mer

ISBN
9789128003285
Artikelnummer
00328
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
32 sidor